loving3

John og Nimi sitt spennende veggmaleri innehar begge kunstnernes særegenheter, satt sammen til en helhet.

John og Nimi sitt spennende veggmaleri innehar begge kunstnernes særegenheter, satt sammen til en helhet.