afk_yemen

"Cake? Sanctioned-unsanctioned" av AFK i Steinkjellergaten er en hjerteskjærende piece som setter et sterkt søkelys på bruken av sanksjoner alltid fører til lidelse, ressursmangel og sult hos de med minst fra før.

«Cake? Sanctioned-unsanctioned» av AFK i Steinkjellergaten er en hjerteskjærende piece som setter et sterkt søkelys på bruken av sanksjoner alltid fører til lidelse, ressursmangel og sult hos de med minst fra før.