Hjerteskjærende ny gatekunst fra AFK

"Cake? Sanctioned-unsanctioned" av AFK i Steinkjellergaten er en hjerteskjærende piece som setter et sterkt søkelys på bruken av sanksjoner alltid fører til lidelse, ressursmangel og sult hos de med minst fra før.
«Cake? Sanctioned-unsanctioned» av AFK i Steinkjellergaten er en hjerteskjærende piece. Gatekustverket setter et sterkt søkelys på at bruken av sanksjoner er økonomisk krigføring, og alltid fører til lidelse, ressursmangel og sult hos de med minst fra før.

Beboere og næringsdrivende i den koselige Steinkjellergaten har en stor lidenskap for gatekunst. I over fem år har den lange muren i begynnelsen av gaten vært prydet med street art i flere genre. Nå pusses muren opp og nye piecer treffer den tradisjonsrike gatekunst-muren.

RC malte først Gutten og katten i storformat, og nå har AFK vært ute i natten og skjenket et nytt gatekunstverk til nabolaget og byen. Det er stor begeistring over muralen i gaten, og flere uttrykker takknemlighet for at de «endelig» har fått et politisk AFK verk på muren.

The girl on the right is Amal Hussein from Yemen. She got her 15 minutes of fame in 2018 when she hit the pages of the New York Times, then she died a week later from malnutrition at the age of 7.
The girl on the left is my interpretation of her had she been a bit luckier with her place of birth.

AFK

Den ferske AFK piecen formidler budskapet på en sjokkerende effektiv måte. Ved å vise samme jenten, født på to ulike steder på kloden, får han frem poenget at sanksjoner mot land som Jemen, Syria, Afghanistan og Irak fører til menneskeskapt hungersnød og død.

Sanctions are imposed by the United States and its junior partners against countries that resist their agendas.  They are a weapon of Economic War, resulting in chronic shortages of basic necessities, economic dislocation, chaotic hyperinflation, artificial famines, disease, and poverty.  In every country, the poorest and the weakest – infants, children, the chronically ill and the elderly – suffer the worst impact of sanctions.

sanctionskill.org