sletten_rc

RC sine fantastiske følelsessterke portretter har blitt et sterkt og svært detaljert høydepunkt på den flotte veggen.

Portrett av RC på Sletten senter høsten 2020.

Portrett av RC på Sletten senter høsten 2020.