sletten

Mural på Sletten senter høsten 2020. Veteranen Nimi sto i spissen for prosjektet, og hadde med seg RC, Ami Street Art, Bliss, Razle, K.B.R, C.F.H og MARIE.

Mural på Sletten senter høsten 2020. Veteranen Nimi sto i spissen for prosjektet, og hadde med seg RC, Ami Street Art, Bliss, Razle, K.B.R, C.F.H og MARIE.