bly_paradis

En hipster henger på Bybanen på Paradis. Fersk piece av Bly fra sommeren 2020.