helm_meieriet2

Helm har flere piecer i hallen på Meieriet. I bakgrunnen ser en Phatso sitt veggmaleri.