Hanna Kvanmo hedret med street art på partikontoret

Piece av Hanna Kvanmo på partikontoret til Bergen SV. Gatekunstner Marie Doyenne.
Gatekunstner Marie Doyenne ville takke Bergen SV da hun, sammen med mange av de beste gatekunstnerne i Bergen, utsmykket partikontoret med sterk street art. Hun valgte å hedre Hanna Kvanmo, som er en av våre mest populære politiker gjennom tidene.

SV har uten tvil det stiligste og mest inspirerende partikontoret i Bergen, etter at seks av byens aller beste gatekunstnere satte sitt preg på det nyoppussede SV-kontoret på St. Jacobsplass.

Jeg syntes det var veldig hyggelig å få være med å male med disse andre fantastiske kunstnere. En ære! Derfor ville jeg lage noe fint som SV-ere ville likt. Jeg har forstått det sånn at Hanna Kvanmo var, og er, et stort forbilde for alle i SV, og tenkte at en liten ære til henne var en fin takk tilbake.

Marie Doyenne

Doyenne traff spikeren på hodet med sitt fantastiske portrett som fanger Hanna Kvanmo sin enorme styrke og utstråling. Graffiti-bakgrunnen løfter portrettet, og fanger den gløden og folkeligheten som gjorde Hanna til en av nasjonens mest populære og respekterte politikere. Hun hadde aldri sentrale tillitsverv i SVs partiorganisasjon, men var likevel gjennom hele 1980-tallet partiets ubestridt ledende politiker.

Reaksjonene til medlemmene som samlet seg til en dugnad på partikontoret dagen etter at piecen ble malt, var preget av stor begeistring. Hanna vil være en svært inspirerende piece som gir motivasjon og energi til alle SV-ere nå når vi går mot en av tidenes viktigste valgkamper.

Hanna Kvanmo ble den siste norske politiker fra det gamle fattig-Norge som gikk helt til topps i samfunnet. Ifølge meningsmålinger var hun i flere år den mest populære person i norsk offentlighet. Grunnlaget for populariteten var hennes ekte folkelighet i språk og fremtoning, som mange gjerne identifiserte seg med. Hun var uredd i formen, men saklig og trygt forankret i stor innsikt i de sakene som stod til debatt.

Norsk biografisk leksikon

Hanna Kristine Kvanmo – født 14. juni 1926 på Seljestad i Harstad, død 23. juni 2005 i Arendal.

Hanna Kvanmo er første piece ut i serien: Street art på SV-kontoret. For ordens skyld vil jeg legge til at forfatter av bergenkunst.no er medlem i Bergen SV.