kors13

Gatekunstner Bly og en god gjeng av byens mest aktive og dyktige writere skjenket denne gategaven til den slitne plassen ved smauene ved Korskirken.

Gatekunstner Bly og en god gjeng av byens mest aktive og dyktige writere skjenket denne gategaven til den slitne plassen ved smauene ved Korskirken.