kors12

Det er sprekt av Kirken å utsmykke Kprskirkealmenningen med graffiti.

Det er sprekt av Kirken å utsmykke Kprskirkealmenningen med graffiti.