Good Luck fra Razle på en perfekt spot

Godt synlig fra Marken, på toppen av Badstusmuget, har Razle malt sin feskeste piece "Good Luck".
Godt synlig fra Marken, på toppen av Badstusmuget, har Razle malt sin feskeste piece «Good Luck». Piecen handler om de vanskelige valgene unge mennesker står overfor, og har flere popkulturelle referanser til filmen The Matrix som tok verden med storm i 1999.

– «Good Luck» er et bilde som handler om de valgene vi mennesker står overfor som enkeltindivider i samfunnet. Den unge jenten er fanget i en illusjon der hun får valget mellom to dører som representerer helt ulike verdner. Skal hun velge døren med Good Luck på, eller er det en felle? I maleriet har jeg brukt flere forskjellige virkemidler for å underbygge spenningen i begrepet «Red pill and blue pill» fra The Matrix. Gatelykten er både en metafor for å være våken, og et bilde på at hun har spoten på seg og må face alle livets utfordringer, forteller Razle.

Måten den unge jenten geiper på kan også være et uttrykk for risikovillighet. Fuck it, just do it.

Uttrykket «red pill» and «blue pill» refererer til et valg mellom viljen til å lære en potensielt foruroligende eller livsforandrende sannhet, ved å ta den røde pillen, eller forbli i tilfreds uvitenhet med den blå pillen. Vilkårene refererer til en scene i The Matrix der opprørslederen Morpheus gir dette valget til hovedkarakteren Neo.