vbsu_police

VBSU med en klar melding, og kommentar til at Kamelen ble dømt for å ytre Fuck the police under ett av sine show.