eb_bystasjon1

Tre EB paste ups på bybanestoppet på Bystasjonen.

Tre EB paste ups på bybanestoppet på Bystasjonen.