squash_vår2020

Forsiden av Sentralbadet brukes også av graffitikunstnerne i Bergen.