Fargerik start på graffitisesongen

Nzer sin første piece på Sentralbadet våren 2020.

I 2005 fikk Bergen sin første lovlige graffitivegg. Det var landets første store lovlige vegg hvor graffiti artistene kunne utfolde seg fritt, uten å risikere å måtte løpe fra politiet.

Graffitien på toppen av lovligveggen ble fornyet i 2011. Da så den slik ut. Artistene bak piecen er Dems fra Spania, Nychos fra Østerrike, tyske Mr. Woodland og Raveo fra Bulgaria, sammen med bergensbaserte Nemesis, Bares og Dilom.
Svin i Bergen våren 2020.

Tanken bak friveggen på Sentralbadet er at graffitikunstnerne skal ha et sted der de kan skrive kunsten sin i fred, og utvikle piecene sine uten hastverk og frykt fra politiet.

Hvis Bergen skal være en spennende kulturby, så kan ikke all kunsten finnes på museum. Graffiti er en kunstform vi må ta på alvor, og vi må være åpen for at den kan berike byen.

Henning Warloe
Mange writers samlet seg ved Sentralbadet i april 2020. Graffitivåren har startet.

Bergen er kjent for å legge forholdene i byen til rette for urban kunst, graffiti og gatekunst. Bergenserne setter stor pris på dette og politikerne har fulgt opp med en strategiplan for grafitti og gatekunst i byen.

Fargerik start på våren på Sentralbadet.

Byrådet stiller til disposisjon for graffitimaling nord- og østveggen på det kommunale bygget Sentralbadet i Bergen sentrum. Byrådet ber om utarbeidelse av en langsiktig graffitiplan, inkludert plan for åpning av én graffitivegg i hver bydel.

Byrådet 2004
Sentralbadet 15 år etter at lovlgveggen ble åpnet..
Forsiden av Sentralbadet brukes også av graffitikunstnerne i Bergen.
Flere små bygg rundt Sentralbadet på Nøstet er utsmykket med graffiti.

Veggene rundt Sentralbadet endrer seg hele tiden, og mange graffiti writers jobber der. Unge og voksne graffitiartister fra alle bydelene i Bergen samles ofte på veggen og utvikler sine piecer sammen.