Evakuer barna fra Moria nå

AFK ber oss huske på at alle tragediene som utspiller seg i verden fremdeles eksisterer, og forsterkes under koronaepidemien. Dette sterke stensilverket er på Nygårdshøyden.

Under koronapandemien kom AFK med en kraftfull og svært viktig påminnelse til oss alle. «Uansett hvor legitime våre ulemper er, er det luksusproblemer sammenlignet med realitetene til de fleste andre».

Mange hundre tusen mennesker verden over lever under fryktelige og livsfarlige forhold i flyktningleire. Syria, Jemen og en rekke andre land er totalt ødelagt av krig, og mennesker kjemper daglig en desperat kamp om å overleve. Menneskene der har ingen muligheter mot pandemien, og får nå lite internasjonal solidaritet og støtte.

Prøv å se for deg hva som skjer i Moria leiren i Hellas når korona pandemien treffer flyktningeleiren med full styrke. Leiren er bygget for 6000 mennesker. Den huser nå 42 000. En av tre er barn, og de fleste av barna er yngre enn tolv år.

With that, I want to shift your focus to an organization I became aware of recently. They are human rights lawyers and humanitarian aid volunteers with a vision to replace charity with empowerment. None-the-less, they desperately need financial help now to get back on their feet since the recent burning of their offices in Moria camp, Lesvos. If you have a few bucks to spare, check them out at fenixaid.org.

AFK Street Art

7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. De fryser og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på.

På grunn av frykt for koronautbrudd og spredning har den greske regjeringen annonsert en lock-down av leirene på de greske øyene. Besøk av organisasjoner og enkeltpersoner er forbudt, og det er kun ansatte i leirene får komme inn. Uten frivillige og organisasjoner til stede i leirene øker risikoen for overgrep mot barn og unge. Frankrike, Tyskland, Finland og Luxemburg har tidligere sagt ja til å hente noen av barna fra Hellas. EU parlamentet har nå bedt om at asylsøkere straks evakueres fra de overfylte leirene i Hellas, av fare for et koronautbrudd.

Redd Barna

Det er en skam at Norge ikke har bidratt til å evakuere barna i Moria leiren sammen med andre nasjoner. Det haster!

Følg aksjonen: Evakuer barna fra Moria nå!

Les mer: Redd Barna!