eb_florence

Gatekunstverk i Kong Oscars gate viser pioneren inne moderne sykepleie, Florence Nightingale. Den anonyme gateknunstneren EB fra Bergen ville hylle sykepleierne som står i første rekke i kampen mot coronaviruset.

Gatekunstverk i Kong Oscars gate viser pioneren inne moderne sykepleie, Florence Nightingale. Den anonyme gateknunstneren EB fra Bergen ville hylle sykepleierne som står i første rekke i kampen mot coronaviruset.