DUST med politisk sjokk piece

Den anonyme gatekunstneren DUST var ute i natt å sprayet dette heftige politiske stencilverket av Benjamin Netanyahu på Nygårdshøyden i Bergen.
Den anonyme gatekunstneren DUST var ute i natt å sprayet dette heftige politiske stencilverket av Benjamin Netanyahu på Nygårdshøyden i Bergen. Den israelske statsministeren er malt på en slik måte at han har tydelig likhet med Hitler.

Piecen, som har fått tittelen «Irony’s Portrait», er full av både slående og subtil symbolikk. Detaljer i portrettet, uniformen og det blå båndet med davidstjernen gir kraftige assosiasjoner til Hitler og nazistene, og forsteker budskapet kraftig. I dag er det svært sjeldent at paralleller til nazismen fungerer som virkemiddel i kunst. Men på grunn av den ekstreme undertrykkingen av palestinerne, og den historiske konteksten Israels systematiske overgrep står i, gir assosiasjonene til nazismen stencilverket ekstra styrke og gjennomslagskraft.

Dette er et tema jeg synes kan være veldig vanskelig å diskutere. Derfor uttrykker jeg meg heller gjennom kunsten min. Krigshandlingene i Palestina og fordrivelsen av palestinere fra Øst Jerusalem er veldig trist. Det er ironisk at dette skjer nesten 100 år etter at nazismen var på fremmarsj i Tyskland. Nazistene sa at jøder var mindre verdt enn andre, og kastet dem ut av husene sine. Nazistene så ikke på jødene som mennesker. I dag skjer det samme, og det er Israel og Netanyahu som står bak.

DUST

Han presiserer at piecen er kritikk mot styresmaktene i Israel. Ikke et angrep mot jødedommen som religion.

Jeg har respekt for alle religioner. Derfor er det viktig å sette fokus på det når symboler og religion er noe undertrykkerne gjemmer seg bak. Ingen lever evig, men symboler som davidstjernen og landet Israel vil. Hakekorset er i dag et symbol på hat verden over.

DUST

Spoten DUST valgte til det sterke politiske gatekunstverket er ikke tilfeldig valgt. Like ved Samfunnsvitenskapelig Fakultet, og et steinkast fra AFK sitt politiske hjørne. Bedre kjent i Bergen som Listhaug-hjørnet. Kunstneren lover at det kommer flere DUST-piecer i månedene som kommer.