dish_squash

Slik så piecen ut etter at den ble trashet.

Slik så piecen ut etter at den ble trashet.