Den sjette masseutryddelsen av arter: Brutalt budskap fra Joy

Bergenkunst
Save the Species av Joy ved Krutthuset på Hegreneset sommeren 2020.

I midten av august var Joy ute på nattestid og sprayet den oppsiktsvekkende stensilen «Save the species» på kaien på Hegreneset i Bergen. Den ferske stensilen er usedvanlig brutal, der den viser en makrell som har bløgget og hengt opp et menneske. De kraftige virkemidlene lar seg i aller høyeste grad forsvare på grunn av budskapets alvorlighetsgrad.

Historiens sjette masseutryddelse av arter er ikke noe som vil skje en gang i fremtiden. Det skjer nå! I all hovedsak skyldes dette global oppvarming, og menneskehetens rovdrift på naturen, klodes ressurser og arter.

En ny studie publisert i Proceedings of the National Academy of Science (2020) tyder på at vi beveger oss enda raskere mot kollaps i verdens økosystemer enn forskere tidligere har trodd. Forskerne har studert artsdata fra 29 400 arter av landbaserte virveldyr.

Annonse: Kjøp kunst fra lokale gatekunstnere
Kjøp graffiti inspirert kunst direkte fra lokale kunstnere på Loophole - The Underground Art Market

Resultatene er sykt skremmende:
* Utryddelsesraten blant landbaserte virveldyr er betydelig høyere enn tidligere estimater.
* Det kritiske vinduet for å hindre massetap av arter vil lukke seg i løpet av 10-15 år.
* Vi eroderer planetens evne til å opprettholde menneskeliv og liv generelt.
*  Hvert år det siste århundret har vi tapt det samme antallet arter som normalt sett går tapt hvert hundrede år.
* Uten menneskelig inngripen ville det tatt 10 000 år for så mange arter å dø ut.

Det er hevet over enhver tvil at global oppvarming, og menneskelige inngrep i naturen, er hovedårsaken til at vi nå er inne i den sjette masseutryddelsen av arter. Det er like sterk vitenskapelig konsensus om dette, som at den ekstreme globale oppvarmingen vi opplever er menneskeskapt.

Det er første gang i klodens 4,5 milliarder år lange historie at én art står i fare for å utrydde alle andre arter, og til syvende og sist ødelegge sitt eget livsgrunnlag.

Masseutryddelser er episoder i Jordens historie der over 75 prosent av artene utryddes på relativt kort tid.

Vi kjenner til fem slike hendelser tidligere gjennom Jordens historie.

Mer gatekunst om klimakrisen på bergenkunst.no
* Tidenes viktigste aksjon: Klimakrisen – en eksistensiell krise!
* Kjempeseier for urfolks rettigheter
* Kloden koker – isbjørn ber om beskyttelse
* Bliss, med håp for fremtiden
* Sea Invaders – kunst mot forurensning av havene

Next Post

Pyritt - Blind Intuition

Pyritt har plukket ut en fantastisk spot til sitt ferskeste stensilverk, Blind Intuition. Gatekunstneren har funnet sin egen lille hule bak en nedslått vegg på Meieriet på Wergeland. Det glitrer i gull med varierende intensitet alt ettersom hvilket tidspunkt det er på døgnet, og hvordan solen treffer rommet. Pyritts inspirerende […]