Den sjette masseutryddelsen av arter: Brutalt budskap fra Joy

Save the Species av Joy ved Krutthuset på Hegreneset sommeren 2020.

I midten av august var Joy ute på nattestid og sprayet den oppsiktsvekkende stensilen «Save the species» på kaien på Hegreneset i Bergen. Den ferske stensilen er usedvanlig brutal, der den viser en makrell som har bløgget og hengt opp et menneske. De kraftige virkemidlene lar seg i aller høyeste grad forsvare på grunn av budskapets alvorlighetsgrad.

Historiens sjette masseutryddelse av arter er ikke noe som vil skje en gang i fremtiden. Det skjer nå! I all hovedsak skyldes dette global oppvarming, og menneskehetens rovdrift på naturen, klodes ressurser og arter.

En ny studie publisert i Proceedings of the National Academy of Science (2020) tyder på at vi beveger oss enda raskere mot kollaps i verdens økosystemer enn forskere tidligere har trodd. Forskerne har studert artsdata fra 29 400 arter av landbaserte virveldyr.

Resultatene er sykt skremmende:
* Utryddelsesraten blant landbaserte virveldyr er betydelig høyere enn tidligere estimater.
* Det kritiske vinduet for å hindre massetap av arter vil lukke seg i løpet av 10-15 år.
* Vi eroderer planetens evne til å opprettholde menneskeliv og liv generelt.
*  Hvert år det siste århundret har vi tapt det samme antallet arter som normalt sett går tapt hvert hundrede år.
* Uten menneskelig inngripen ville det tatt 10 000 år for så mange arter å dø ut.

Det er hevet over enhver tvil at global oppvarming, og menneskelige inngrep i naturen, er hovedårsaken til at vi nå er inne i den sjette masseutryddelsen av arter. Det er like sterk vitenskapelig konsensus om dette, som at den ekstreme globale oppvarmingen vi opplever er menneskeskapt.

Det er første gang i klodens 4,5 milliarder år lange historie at én art står i fare for å utrydde alle andre arter, og til syvende og sist ødelegge sitt eget livsgrunnlag.

Masseutryddelser er episoder i Jordens historie der over 75 prosent av artene utryddes på relativt kort tid.

Vi kjenner til fem slike hendelser tidligere gjennom Jordens historie.

Mer gatekunst om klimakrisen på bergenkunst.no
* Tidenes viktigste aksjon: Klimakrisen – en eksistensiell krise!
* Kjempeseier for urfolks rettigheter
* Kloden koker – isbjørn ber om beskyttelse
* Bliss, med håp for fremtiden
* Sea Invaders – kunst mot forurensning av havene