rip_ballerina

Rip streetart er en av veteranene blant de bergenske stensilkunstnerne. Han har flere motiver med sin ballerina rundt i byen vår. Denne finner en på Bystasjonen.