Bliss ved Rafto-huset: – Barna drømmer om et trygt liv

Fly me away av Bliss ved Raftostiftelsen på Menneskerettighetenes Plass i Bergen vinteren 2020.
«Fly me away» av Bliss ved Rafto-stiftelsen på Menneskerettighetenes Plass i Bergen vinteren 2020. En perfekt spot for Bliss sitt gatekunstverk, som handler om hvordan barns rettigheter konsekvent blir brutt i flyktningleire i Europa, og verden over.

Bliss sitt vakre og sterke gatekunstverk “Fly me Away”, ble først oppført på Menneskerettighetenes Plass som en paste up i begynnelsen av november.

Verket ble dessverre stjålet allerede første døgnet, men kunsten er nå på plass igjen ved Rafto-stiftelsen. Denne gangen direkte på veggen og ikke i paste up form.

Bliss

Bliss har i dette verket satt et sterkt og nødvendig søkelys på en av nåtidens aller største utfordringer, barn på flukt og barn med feil statsborgerskap som drømmer om en trygg tilværelse.

Come fly me away – to some far-off place where I can stay.

Bliss

Det er ufattelig for mange av oss at vi har en regjering og et Storting som lar barn fortsette å leve i nød og utrygghet i flyktningeleire som Moria, uten at vi yter nødvendig hjelp. Det er en skam for Norge, og alle andre rike nasjoner, som burde beskytte og evakuere barna fra en katastrofal og utrygg tilværelse.

Bliss sin ferske piece viser at det er barna som lider mest, og nå drømmer om en trygg tilværelse.