Bliss: Forventninger i en krisetid

Expectations av Bliss på veggen til Carte Blanche på Verftet i Bergen.
Expectations av Bliss på veggen til Carte Blanche på Verftet i Bergen.

Bliss er en anonym gatekunstner fra Bergen med flere års erfaring. En finner sterke følelsesladede piecer av henne flere steder i byen vår. «Expectation» har hengt på veggen til Carte Blanche, som er Norges nasjonale kompani for samtidsdans, i over et år.

Bliss vender ofte blikket inn mot sjelen med sin gatekunst. Piecen setter søkelys på indre konflikter, og spenningen mellom våre forventninger, drømmer og livets harde realiteter. Plasseringen utenfor det berømte dansekompaniet forsterker selvsagt budskapet i gatekunstverket.

Mange av Bliss sine følelsesladede piecer får en ny aktualitet nå under koronapandemien. Nedstengingen av samfunnet, og sosial isolasjon, forsterker allerede latente sosiale problemer, og øker risikoen for tungsinn og mentale helseproblemer.

Trenger du noen å snakke med nå under koronapandemien?
Hjelpetelefornen Mental Helse: 116 123