Bliss, med håp for fremtiden

Bliss sin With Hope for the Future på Sentralbadet.

At night in Bergen. New piece with hope for the future.

Bliss

Det er ungdommers engasjement for kloden vår som er håpet for fremtiden. Global oppvarming, og den massive issmeltingen vi nå opplever, truer livsgrunnlaget for jordens arter og vil ødelegge økosystemene slik vi kjenner dem i dag. Klodens fremtid er i menneskehetens hender, og ungdom over hele verden krever handling. Fridaysforfuture Norge.

Bliss påpeker i sin stensil at det er ungdom som er håpet for fremtiden.

Han er som mange andre gatekunstnere anonym når han gjør street art, men jobber også på lerret med pensel, palettkniv og natursvamp i akryl.

To isbjørner som trenger beskyttelse mot global oppvarming og issmelting. Detalj fra With Hope for the Future.

Bliss sin piece kom opp samtidig med remark sine dyreportretter.