Aktivister i SV gjør byrommet politisk med gatekunst

Inspirert av populære gatekunstnere som CFH og Ami Streetart, var kreative sjeler i Bergen SV nylig ute i gatene for å gjøre valgkampen enda festligere med gatekunst. Har du sett en Audun på din vei?
Inspirert av populære gatekunstnere som CFH og Ami Streetart, var kreative sjeler i Bergen SV nylig ute i gatene for å gjøre valgkampen enda festligere med gatekunst. Har du sett en Audun på din vei?

SV er et aktivistparti og har en lang tradisjon for å gjøre byrommmet og gatene i Bergen politisk. Aktivistene ønsker å engasjere gatekunst-interesserte bergensere i valgkampen, og får samtidig dyrket sin egen lidenskap for gatekunst. Det er viden kjent at SV kontoret på St. Jakobs Plass er en oase av sterk og nydelig gatekunst, og mange street art interesserte bergensere har vært innom for å se de flotte piecene på kontoret.

De festlige Audun-dukkene har til og med et skjult budskap. Scann QR-koden og du kan samle hele ti gode filmer som handler om forskjellige tema som for eksempel rusreform og viktigheten av å øke finansieringen av KODE.

Følg også Audun Lysbakken på Instagram her!

Audun-kunsten dukker plutselig opp og en kan finne figurene i mange farger og varianter på gatene i Bergen nå under valgkampen.
Audun-kunsten dukker plutselig opp og en kan finne figurene i mange farger og varianter på gatene i Bergen nå under valgkampen. Hvert Audun-verk har en unik QR-kode, som lar deg samle ti forskjellige filmer.

SVs viktigste kulturpolitiske prioriteringer er å:

Fortsette Kulturløftet. SV vil at minst 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.

Løfte bibliotekene. SV vil gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft, med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte. Biblioteker bør ha åpningstider som muliggjør tilgang også utenom ordinær arbeidstid.

Sikre at alle barn og unge har tilgang på gratis og åpne møteplasser som fritidsklubber og lignende, med et variert tilbud og bemannet med faglig kompetente ansatte.

Mer kultur i skolen. SV ønsker å gjeninnføre kulturskoletimen, i tillegg til å utvikle en skoledag med mer praktisk- og estetiske fag. Det vil både være positivt for læring, og gjøre at mange flere kan få utforsket sin interesse for kunst og kultur i en tidlig alder.

Gi kunstnere rimelige levekår. Kunstnere og kulturarbeidere er blant lønnstaperne i Norge og mange lever under fattigdomsgrensen. SV ønsker å gjennomføre en kunstnerøkonomireform som både innebærer flere stipender, høyere satser på stipendene bevaring av nasjonale institusjoner innenfor ulike kunstarter og sikre frilansere bedre rettigheter i NAV.

Satse på film og musikkproduksjon og formidling. SV ønsker å øke støtten til film- og musikkfestivaler i tillegg til å gjennomføre et løft for norsk filmproduksjon og plassere incentivordningen for film under finans- eller næringsdepartementet.

Legge til rette for en sterk og selvstendig frivillighet.

For orden skyld: Forfatter av bergenkunst er medlem i Bergen SV.