afk_lady1a

Lady Justice av AFK er en unik interaktiv piece som lag for lag avslører den totalt uverdige rettsprosessen i uleveringssaken mot Julian Assange.