AFK – No Lost Generation

No Lost Generation av AFK på Bergen Kino.

Denne utrolig sterke og treffende stensilen dukket opp på Bergen kino rundt i desember i fjor. En hel generasjon står i fare for å gå tapt på grunn av krig og flyktningkatastrofer, og en hel verden står handlingslammet å ser på. Verden kan komme sammen. Vi kan redde de uskyldige og spesielt sårbare barna, hvis viljen er sterk nok.

No Lost Generation av AFK er et av flere kunstverk av gatekunstneren som setter søkelyset på grusomhetene barn lever under i flyktningleire som Moria, og farene barna møter når de prøver å nå Europa.