AFK – Israel er en piratstat

Annexation. AFK sin kraftige kritikk av Israel sine planer om annekteringen av den okkuperte Vestbredden. Paste up på Listhaug-hjørnet sommeren 2020.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er fast bestemt på å gjennomføre overgrepet mot palestinerne, og annektere den okkuperte Vestbredden. I utgangspunktet truet han med å gjennomføre planene 1. juli, men den kriminelle handlingen er noe utsatt på grunn av koronapandemien. Netanyahu har varslet annektering av rundt 30 prosent av Vestbredden, deriblant også palestinernes kornkammer Jordandalen.

Natt til 1. juli var AFK ute i sommernatten og hang opp en sterkt Israel-kritisk paste up på det berømte Listhaug-hjørnet på Nygårdshøyden i Bergen. Det israelske flagget har blitt et piratflagg i bildet. Det symboliserer måten Israel tar for seg som de vil uten at det får noen konsekvenser.

Israels plan om å annektere deler av den okkuperte Vestbredden, er helt klart ulovlig. Punktum. Sjokkbølgene etter annekteringen vil vare i flere tiår, og vil bli ytterst ødeleggende for Israel så vel som for palestinerne.

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet

Med de gamle uniformene Trump og Netanyahu har på seg ønsker AFK å vise dem som de kolonistene de er. Jared Kushner holder Handala (palestinsk motstandsymbol) i et knegrep under seg på samme måte som politimannen som er siktet for drapet på George Floyd gjorde.

AFK sin rosafarge finner en i «øksen» Netanyahu holder i hånden. Det kan være en fasces, som var en bunt med pinner eller kjepper som ble båret under opptog og seremonier i Romerriket. Fascesen var et tegn på makt, og myndigheten til å straffe mennesker. Symbolet ble brukt av fascistene både i Italia og Tyskland før og under 2. verdenskrig.

Handala er en figur som ble skapt av den politiske tegneserieskaperen Naji al-Ali i 1969. Siden den tid har Handala blitt et sterkt symbol på palestinsk identitet og motstand.

Handala er et fremtredende nasjonalsymbol for palestinerne, og representerer en personifisering av det palestinske folk. Det er derfor AFK lar Handala representere palestinerne i sitt gatekunstverk.

Handala er en gjennomgangsfigur i graffiti sprayet på Vestbredden, i Gaza og i palestinske flyktningleire.