BgMeieriet7

Over 30 graffitikunstnere har sprayet på Meieriet 2020.